ENDIN
17222
JUS
C.B9.021
W.Nr.
1 CS 55C55Č.16301.0535
1 CS 60C60Č.17301.0601
1 CS 67C67Č.17331.0603
1 CS 75C75Č.18321.0605
55 Si 755Si7Č.21331.5026
2 CS 55Ck55Č.16311.1203
2 CS 60Ck60Č.17311.1221
2 CS 67Ck67Č.17351.1231
2 CS 75Ck75Č.18371.1248
71Si7Č.21351.5029
67SiCr567SiCr5Č.42301.7130
51CrV450CrV4Č.48301.8159

U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.