EN
10025
DIN
17100
JUS
C.B0.500
W.Nr.
S235JRSt 37-2Č.03611.0037
S235 JRG1USt 37-2Č.03711.0036
S235 JRG2RST 37-2Č.03611.0038
S235JOSt 37-3UČ.03621.0114
S235 J2 G3St 37-3NČ.03631.0116
S235 JR G2 CRQSt 37-2Č.0362S1.0122
S275 JRSt 44-2Č.04511.0044
S275 JR CQSt 44-2Č.0451S1.0128
S275 JOSt 44-3UČ.04521.0143
S275 JO CQSt 44-3UČ.0452S1.0140
S275 J2 G3St 44-3NČ.04531.0144
S275 J2 G3 CQSt 44-3NČ.0453S1.0141
S355 JOSt 52-3 UČ.05621.0554
S335 JO CQSt 52-3UČ.0562S1.0554
S355 J2 G3St 52-3 NČ.05631.0570
S355 J2 G3 CQSt 52-3 NČ.0563S1.0569

U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.