EN
10087
DIN
1651
JUS
C.B0.505
W.Nr.
11Mn309SMn28Č.39901.0715
11SMnPb309SMnPb289Č.39931.0718
11SMn379SMn36Č.39911.0736
10S2010S20Č.11901.0721
35S2035S20Č.14901.0726
46S2045S20Č.15901.0727

U tabelama su prikazani kvaliteti čelika koje nudimo, sa paralelnim oznakama po navedenim standardima. Po vašem zahtevu možemo ponuditi materijale i u drugim kvalitetima koji nisu navedeni u tabelama. Kontaktirajte nas za više informacija.