Po obliku čelične šavne cevi mogu biti okrugle, kvadratne, pravougaone ili po zahtevu i drugih oblika. Namenjene su za izradu konstrukcija, a kao hidroispitane, za cevovode na normalnim i povišenim temperaturama kao i za izradu gasovoda i naftovoda. Okrugle cevi po načinu izrade isporučujemo kao podužno zavarene ili spiralno zavarene.